Το Μικρo Φτερo

Το θεατρικό εργαστήρι “Το μικρό φτερό” παρέχει  ένα δημιουργικό περιβάλλον έκφρασης, ψυχαγωγίας και εκμάθησης. Με εργαλείο τη θεατρική γλώσσα τα παιδιά αποκτούν ανεκτίμητες για της ζωή τους δεξιότητες συνδυάζοντας την πνευματική, την σωματική και την συναισθηματική τους καλλιέργεια. Το εργαστήρι περιλαμβάνει και τμήματα ενηλίκων.